sPrávne naladení

Ako zákon (ne)chráni LGBTI+ páry

October 31, 2022 TaylorWessing Bratislava Season 3 Episode 3
Ako zákon (ne)chráni LGBTI+ páry
sPrávne naladení
More Info
sPrávne naladení
Ako zákon (ne)chráni LGBTI+ páry
Oct 31, 2022 Season 3 Episode 3
TaylorWessing Bratislava

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Tak znie úplne prvá veta zákona o rodine a rovnakú definíciu manželstva obsahuje aj naša Ústava ako jeden z najdôležitejších prameňov práva na Slovensku. Manželstvo je v prvom rade právna a spoločenská inštitúcia, ktorá má pre manželov a ich deti významný praktický a právny rozmer. Vďaka ochrane, ktorú manželstvo požíva zo strany štátu a zákonodarcu majú manželia konkrétne osobitné práva, ale aj povinnosti, ktoré osoby, ktorých zväzok nie je takýmto spôsobom formalizovaný, nemajú k dispozícii.

V tejto epizóde podcastu sa Kristína Kešnerová rozpráva s partnerkou advokátskej kancelárie TaylorWessing, Andreou Čupeľovou o právnom rozmere partnerského spolužitia osôb rovnakého pohlavia, o tom akým výzvam musia čeliť z dôvodu absencie právnej ochrany ich zväzku a tiež o tom, čo s tým môžeme, alebo skôr musíme, robiť.

Show Notes

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Tak znie úplne prvá veta zákona o rodine a rovnakú definíciu manželstva obsahuje aj naša Ústava ako jeden z najdôležitejších prameňov práva na Slovensku. Manželstvo je v prvom rade právna a spoločenská inštitúcia, ktorá má pre manželov a ich deti významný praktický a právny rozmer. Vďaka ochrane, ktorú manželstvo požíva zo strany štátu a zákonodarcu majú manželia konkrétne osobitné práva, ale aj povinnosti, ktoré osoby, ktorých zväzok nie je takýmto spôsobom formalizovaný, nemajú k dispozícii.

V tejto epizóde podcastu sa Kristína Kešnerová rozpráva s partnerkou advokátskej kancelárie TaylorWessing, Andreou Čupeľovou o právnom rozmere partnerského spolužitia osôb rovnakého pohlavia, o tom akým výzvam musia čeliť z dôvodu absencie právnej ochrany ich zväzku a tiež o tom, čo s tým môžeme, alebo skôr musíme, robiť.