sPrávne naladení

Reforma súdnej mapy a stav slovenského súdnictva - rozhovor so Samuelom Spáčom

December 15, 2022 TaylorWessing Bratislava Season 3 Episode 4
sPrávne naladení
Reforma súdnej mapy a stav slovenského súdnictva - rozhovor so Samuelom Spáčom
Show Notes

Od júna 2023 by mala byť účinná reforma súdnej mapy, ktorej zámerom je zvýšiť kvalitu a efektívnosť súdneho rozhodovania, a tým aj dlhodobo nízku dôveru obyvateľov v súdnictvo. Nová súdna mapa prinesie zmenu v počte súdov, v súdnych obvodoch a najmä teda špecializáciu sudcov tak, aby konkrétni sudcovia vždy rozhodovali prípady spadajúce pod tú istú právnu agendu (obchodnú, rodinnú, civilnú...). 

Hosťom tejto epizódy podcastu je Samuel Spáč ktorý je odborným asistentom na Katedre Politológie Univerzity Komenského a pôsobí v Judicial Studies Institute na Masarykovej Univerzite v Brne. Samuel sa vo svojom výskume zameriava na témy súdnictva a právneho štátu, stav demokracie, súdnické inštitúcie a rodové otázky a v podcaste rozpráva, okrem iného, o súdnej mape, o slovenských sudcoch a o tom, v akom stave je naše súdnictvo.