sPrávne naladení

Keď je príroda klientom – rozhovor s Pavlom Žilinčíkom

June 19, 2023 TaylorWessing Bratislava Season 3 Episode 4
sPrávne naladení
Keď je príroda klientom – rozhovor s Pavlom Žilinčíkom
Show Notes

Keď je príroda klientom – rozhovor s Pavlom Žilinčíkom

Mali by mať rieky práva? Môžeme zažalovať štát za nedostatočné napĺňanie medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany klímy? Aké je to byť právnikom na strane ochrany prírody? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé témy rozoberáme s Pavlom Žilinčíkom, odborníkom na právo životného prostredia a právnikom neziskovej organizácie WWF Slovensko. Pre WWF Slovensko poskytuje Taylor Wessing Slovensko už druhý rok pro bono právne poradenstvo.