sPrávne naladení

Autor: umelá inteligencia?

April 03, 2024 TaylorWessing Bratislava Season 3 Episode 6
Autor: umelá inteligencia?
sPrávne naladení
More Info
sPrávne naladení
Autor: umelá inteligencia?
Apr 03, 2024 Season 3 Episode 6
TaylorWessing Bratislava

Umenie ako forma sebavyjadrenia bolo vždy úzko späté s človekom a s jeho individualitou, teda s jeho jedinečným videním a chápaním sveta. Príchod a najmä dostupnosť moderných technológií do určitej miery novým spôsobom vstupujú do kreatívneho procesu či už ako nástroj autora alebo dokonca priamo ako intelektuálna a tvorivá sila. To vytvára mnohé veľmi zaujímavé filozofické a právne otázky. 

V tejto epizóde podcastu sa Kristína Kešnerová rozpráva s odborníkmi na právo duševného vlastníctva, partnerom advokátskej kancelárie TaylorWessing, Jánom Lazurom a advokátom z TaylorWessing, Zoltánom Nagyom o autorskom práve v dobe umelej inteligencie.

Show Notes

Umenie ako forma sebavyjadrenia bolo vždy úzko späté s človekom a s jeho individualitou, teda s jeho jedinečným videním a chápaním sveta. Príchod a najmä dostupnosť moderných technológií do určitej miery novým spôsobom vstupujú do kreatívneho procesu či už ako nástroj autora alebo dokonca priamo ako intelektuálna a tvorivá sila. To vytvára mnohé veľmi zaujímavé filozofické a právne otázky. 

V tejto epizóde podcastu sa Kristína Kešnerová rozpráva s odborníkmi na právo duševného vlastníctva, partnerom advokátskej kancelárie TaylorWessing, Jánom Lazurom a advokátom z TaylorWessing, Zoltánom Nagyom o autorskom práve v dobe umelej inteligencie.