sPrávne naladení

Sexuálne obťažovanie na pracovisku

July 13, 2020 TaylorWessing Bratislava Season 1 Episode 1
sPrávne naladení
Sexuálne obťažovanie na pracovisku
Show Notes

V súvislosti s nedávno medializovanými informáciami o nevhodnom správaní viacerých známych osobností vyplávala na povrch téma sexuálneho obťažovania, ako nielen morálny či spoločenský, ale i právny problém. 

Právny rozmer sexuálneho obťažovania však často býva opomenutý. To môže budiť dojem, že neexistujú právne prostriedky ochrany proti takémuto nežiaducemu správaniu. Nakoľko považujeme túto tému za dôležitú, rozhodli sme sa jej v TaylorWessing venovať prvý diel nášho nového podcastu, v ktorom sa pokúsime rozobrať problematiku sexuálneho obťažovania na pracovisku.

Hosťami podcastu sú odborníci na pracovné právo, Andrea Čupeľová a Tomáš Grell.