sPrávne naladení

Právnická osobnosť: Ruth Bader Ginsburg

October 26, 2020 TaylorWessing Bratislava Season 1 Episode 6
Právnická osobnosť: Ruth Bader Ginsburg
sPrávne naladení
More Info
sPrávne naladení
Právnická osobnosť: Ruth Bader Ginsburg
Oct 26, 2020 Season 1 Episode 6
TaylorWessing Bratislava

Ženy patria na všetky miesta, kde sú prijímané rozhodnutia.“ To je jeden zo známych výrokov nedávno zosnulej advokátky, sudkyne najvyššieho súdu USA, feministickej ikony, a celkovo výnimočnej ženy, Ruth Bader Ginsburg. Táto epizóda je trochu iná ako tie predošlé. Nerozprávame sa v nej totiž o žiadnej právnej problematike či inštitúte, ale o jednej významnej osobnosti. Tento diel venujeme Ruth Bader Ginsburg, ktorá svojou svedomitou prácou, svojim presvedčením a húževnatosťou dokázala zmeniť nielen právo, ale prispela k zmene celej americkej spoločnosti.

O sudkyni Ginsburg sa Kristína Kešnerová rozprávala s právničkou advokátskej kancelárie TaylorWessing, Dominikou Gričovou.    

Show Notes

Ženy patria na všetky miesta, kde sú prijímané rozhodnutia.“ To je jeden zo známych výrokov nedávno zosnulej advokátky, sudkyne najvyššieho súdu USA, feministickej ikony, a celkovo výnimočnej ženy, Ruth Bader Ginsburg. Táto epizóda je trochu iná ako tie predošlé. Nerozprávame sa v nej totiž o žiadnej právnej problematike či inštitúte, ale o jednej významnej osobnosti. Tento diel venujeme Ruth Bader Ginsburg, ktorá svojou svedomitou prácou, svojim presvedčením a húževnatosťou dokázala zmeniť nielen právo, ale prispela k zmene celej americkej spoločnosti.

O sudkyni Ginsburg sa Kristína Kešnerová rozprávala s právničkou advokátskej kancelárie TaylorWessing, Dominikou Gričovou.