sPrávne naladení

Právnická osobnosť: Ruth Bader Ginsburg

October 26, 2020 TaylorWessing Bratislava Season 1 Episode 6
sPrávne naladení
Právnická osobnosť: Ruth Bader Ginsburg
Show Notes

Ženy patria na všetky miesta, kde sú prijímané rozhodnutia.“ To je jeden zo známych výrokov nedávno zosnulej advokátky, sudkyne najvyššieho súdu USA, feministickej ikony, a celkovo výnimočnej ženy, Ruth Bader Ginsburg. Táto epizóda je trochu iná ako tie predošlé. Nerozprávame sa v nej totiž o žiadnej právnej problematike či inštitúte, ale o jednej významnej osobnosti. Tento diel venujeme Ruth Bader Ginsburg, ktorá svojou svedomitou prácou, svojim presvedčením a húževnatosťou dokázala zmeniť nielen právo, ale prispela k zmene celej americkej spoločnosti.

O sudkyni Ginsburg sa Kristína Kešnerová rozprávala s právničkou advokátskej kancelárie TaylorWessing, Dominikou Gričovou.