sPrávne naladení

Bude očkovanie proti Covid-19 povinné?

February 18, 2021 TaylorWessing Bratislava Season 2 Episode 1
sPrávne naladení
Bude očkovanie proti Covid-19 povinné?
Show Notes

O chvíľu to bude rok od kedy sme začali na Slovensku prijímať protipandemické opatrenia a málokto by vtedy čakal, že ten povestný „návrat do normálu“ potrvá tak dlho. Rýchlo sa ukázalo, že jedinou možnosťou ako tento návrat zrealizovať bude vyvinutie vakcíny.  

Už prvé správy o úspechoch testovania vakcín proti ochoreniu Covid-19 preto prirodzene mnohým vliali nádej na porazenie pandémie, ale nedá sa povedať, že by bolo nadšenie z vakcíny jednohlasné. Hoci je vakcinácia historicky najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení, často sa viac pozornosť ľudí upriamuje na jej riziká ako na benefity, a tiež je vďačným terčom konšpirátorov.  

Vzhľadom na význam vakcinácie pre verejné zdravie je otázka očkovania, najmä teda toho povinného, nielen dôležitou zdravotníckou a spoločenskou témou, ale má aj výrazný právny rozmer. Prinášame vám preto rozhovor s partnerom TaylorWessing Radovanom Palom a advokátkou Andreou Čupeľovou o tom či je možné zaviesť povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19, na akom právnom základe - a či je to vôbec dobrý nápad. Zaoberať sa budeme tiež významom očkovania pre zamestnávateľov a povinnosťami, ktoré majú v tomto smere vo vzťahu k zamestnancom.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme žiaľ nemohli podcast nahrávať v štúdiu, preto sa vám ospravedlňujeme za zhoršenú kvalitu zvuku a dúfame, že vás neodradí od počúvania.